Search
Generic filters

רחל אליצור

תסריטאית ובימאית חרדית.

2023
חברת הנהלה הפורום הדוקומנטרי בישראל.
חברת ועד מנהל פורום יוצרי הקולנוע בירושלים.
מרצה לקולנוע בשלוחה החרדית של ביה"ס לקולנוע מעלה.
חברת מועצת הפיס לתרבות ואמנות, ועדות קולנוע ואמנות בקהילה.
מנהלת אמנותית של פרויקט א קיצער, הפקת סרטים קצרים של יוצרות מהמגזר החרדי מטעם
הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה.
מנהלת המיזם חרדיות. יוצרות. קולנוע

זוכה פרס יוצרים בראשית דרכם של משרד התרבות לשנת 2023 .

2020-2014
ניהול השלוחה החרדית של ביה"ס לקולנוע מעלה.

פילמוגרפיה:
ליל כלולות, תיעודי 60 דק', דוקאביב 23 , yes דוקו והקרן החדשה לקולנוע וטלוויזיה. הפקה:
פרדס.
הקמפיינער'ס, סדרת דרמה, חממת פיתוח של סם שפיגל. הפקה: אנדמול שיין. פיתוח: yes .
שליח ציבור, עלילתי 15 דק', פרויקט קולנוע גליל. הפקה: B films .
ענייני נשים עלילתי 90 דק'. פיתוח בחממה ליוצרות מטעם הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה, מענקי
פיתוח מטעם קרן רבינוביץ' לאמנויות, קרן הקולנוע הישראלי והקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה.
הפקה: למה הפקות.
באשערט חונכות בימוי עבור היוצרות חני זיסמן ורחל קליינרמן. קרן גשר לקולנוע רב תרבותי.
הפקה: קובי מזרחי.
בידוד לחומרא, תיעודי 7 דק' בפרויקט 'מסוגרים בקורונה' של הקרן החדשה לקולנוע וטלויזיה,
בכורה ספטמבר 2020 .
מסכת פאה תיעודי 52 דק', דוקאביב 2018 . yes דוקו )להסיר את הפאה(, הקרן החדשה לקולנוע
וטלוויזיה ומפעל הפי ס. ה הפקה: פרדס. מועמד בתחרות פורום היוצרים הדוקומנטריים לשנת 2018
בקטגורי ות ביכורים וצילום.
מז'ינקע (בת זקונים) The Youngest עלילתי 18 דק'. קרן גשר לקולנוע רב תרבותי ומפעל הפיס.

לקטורה:
בכל הקרנות.

דלג לתוכן