Search
Generic filters

מתן חרמוני

סופר, מתרגם, עורך, ומרצה לספרות

הרומאן הראשון פרי עטו, 'היברו פבלישינג קומפני' זיכה אותו בפרס ברנשטיין ובמועמדות לפרס ספיר (רשימה קצרה). הרומאן השני פרי עטו 'ארבע ארצות' שזכה לשבחי הביקורת נכלל ברשימה הארוכה לפרס ספיר. תרגומיו מיידיש – משירתו של מוישה-לייב הלפרן ומאני לייב ומסיפוריהם של יצחק בשביס זינגר ומוישה נאדיר – הופיעו בבמות שונות כמו כתב העת 'הו!' וכתב העת 'דווקא', ונכללו גם בספר בעריכת 'אמריקה: העולם החדש ביידיש ובעברית'. הוא משתתף קבוע במוספי הספרות של עיתון 'הארץ', ומרצה לספרות ולכתיבה יוצרת באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר.
ב-2016 יראו אור בהוצאת 'כתר' רומאן וספר ילדים פרי עטו.
פרסים:
2014 – פרס ראש הממשלה לסופרים עבריים; רשימה ארוכה פרס ספיר
2012 – פרס ברנשטיין לרומאן מקורי
2011 – רשימה קצרה, פרס ספיר

דלג לתוכן