Search
Generic filters

מתן חרמוני – הרצאות

סופר, מתרגם, עורך, ומרצה לספרות.

הרומאן הראשון פרי עטו, 'היברו פבלישינג קומפני' זיכה אותו בפרס ברנשטיין ובמועמדות לפרס ספיר (רשימה קצרה). הרומאן השני פרי עטו 'ארבע ארצות' שזכה לשבחי הביקורת נכלל ברשימה הארוכה לפרס ספיר. תרגומיו מיידיש – משירתו של מוישה-לייב הלפרן ומאני לייב ומסיפוריהם של יצחק בשביס זינגר ומוישה נאדיר – הופיעו בבמות שונות כמו כתב העת 'הו!' וכתב העת 'דווקא', ונכללו גם בספר בעריכת 'אמריקה: העולם החדש ביידיש ובעברית'. הוא משתתף קבוע במוספי הספרות של עיתון 'הארץ', ומרצה לספרות ולכתיבה יוצרת באוניברסיטה הפתוחה ובמכללת ספיר.

רשימת הרצאות:

הרצאות על הספרים שלו, 'ארבע ארצות', 'היברו פבלישינג קומפני' – שיחה וקריאה.

– הרצאות על ספרות עברית:
א. תולדות הספרות העברית החדשה –ממנדלסון ועד מנדלי
ב. הספרות העברית במאה העשרים – ברנר, גנסין, פוגל, יעקב שבתאי

– הרצאות על ספרות יידיש:
א. שלום עליכם
ב. ספרות יידיש באמריקה

דלג לתוכן