Search
Generic filters

גדי טאוב – הרצאות

ד"ר גדי טאוב הוא סופר והיסטוריון, המלמד במחלקה לתקשורת ובבית הספר למדיניות ציבורית באוניברסיטה העברית. יש לו טור קבוע בעמוד הדעות של "ידיעות אחרונות" והוא משתתף קבוע בתכנית "מועצת החכמים" בערוץ 10. הוא מפרסם מאמרי דעה וביקורת ספרים בעיתונות האמריקאית והאירופית. טאוב הוא מחברם של ספרי ילדים זוכי פרסים, וסיפורת למבוגרים. ספרי עיון מפרי עטו (המרד השפוף, המתנחלים, אלנבי) זכו להצלחה רבה.

1. מהרצל עד החמישיה הקאמרית: הציונות מראשיתה ועד העידן הפוסטמודרני
החברה הישראלית נולדה מתוך רעיון: הציונות. אין חברה אחרת בעולם שכאלה היו תולדותיה. אבל הרעיון עצמו עבר טלטלות קשות ומשברים. ההרצאה מציעה מבט רענן על תולדות הרעיון הזה מראשיתו ועד עידן ההפרטה ומנסה לענות על השאלה, מה קרה לנו, ולאן פנינו מכאן?

2. רב-תרבותיות: האם ישראל היא אכן חברה רב-תרבותית?
אין סיסמה אופנתית יותר בזמננו בכל הדיונים בחברה כמו "רב תרבותיות". מה פירוש המושג? מאין הוא בא? באיזו מידה הוא רלוונטי למקרה הישראלי, והאם כדאי לנו לאמץ אותו? ההרצאה תנסה לענות על שאלות אלה.

3. איך לעשות אהבה, עסקים ופוליטיקה – השיטה האמריקאית והשיטה הישראלית.
כדי לחשוב חדש, צריך לפעמים לחשוב הפוך. אמריקה וישראל, בנות ברית וידידות ותיקות, חושבות הפוך כמעט על כל דבר שבעולם. כל כך הפוך, שזה נראה לרגע דומה. ההרצאה נעה בין המעשי, לרעיוני, בין הרוח לגוף ולחומר, ושוזרת על חוט אחד את הקומי והמועיל, את המגוחך ואת המדהים בשתי דרכים להסתכל על אותו עולם.

4. הציונות הדתית ומדינת היהודים
ההרצאה עוסקת בתולדות יחסי תנועת ההתנחלות עם הציונות החילונית. משורשי שיתוף הפעולה הדתי-חילוני, דרך הלבטים השונים שפקדו את הציונות הדתית ביחסיה עם המדינה החילונית, ועד למשבר הנוכחי שעובר עליה מאז פנה אריאל שרון לדרך ההתנתקות. בנוסף לעיון היסטורי ננסה להעריך את המגמות הנוכחיות ולשאול לאן מועדות פניה של הציונות הדתית מכאן ואילך.

5. פמיניזם: ישן וחדש
בהרצאה אחת, או בגירסה ארוכה יותר בשתיים, יפרשו תולדותיה של התנועה הפמיניסטית בארצות הברית. עיון בתולדות התנועה מגלה שהתרוצצו בתוכה רעיונות רבים ושונים שלעתים קרובות נאבקו זה בזה. באיזו מידה צריכה התנועה להביא לידי ביטוי קול נשי מיוחד, ובאיזו מידה היא נזקקת לטיעון שנשים אינן, בסופו של דבר, שונות מגברים? הלבטים היו שם עוד מאמצע המאה התשע-עשרה, והם ממשיכים להעסיק את הפמיניזם גם בימינו.

6. פוסטמודרניזם
כולם משתמשים במילה, אבל רבים לא בטוחים מה בדיוק פירושה. בהרצאה אחת קצרה אפשר לפזר את הערפל. שתי משמעויותיו השונות של המונח – תחושה של אובדן המשמעות מחד-גיסא, וביקורת חברתית מאידך-גיסא – הן ברורות מכפי שנוהגים לחשוב. ההרצאה מלווה בדוגמאות מן הספרות הישראלית והעולמית.

דלג לתוכן